nr konta dla  stołówki, sponsorów i umów

10 8350 0004 3900 0423 2000 0020