W tym roku uruchomiono w naszej szkole Akademię Rodziców.W jej ramach organizowane będą zajęcia warsztatowe i edukacyjne dla tych, którzy pragną aktywnie przeżyć własne rodzicielstwo a jednocześnie zdobyć  wiedzę i poszerzyć umiejętności w tym zakresie.
Pierwsze zajęcia poprowadzone przez panią pedagog Agnieszkę Schimmelpfennig- Stolz miały na celu zwrócenie uwagi na rożne style wychowania i ich wpływ na zachowanie dziecka, a także wskazywały na konieczność stosowania jasnych granic dla prawidłowego i harmonijnego rozwoju.

KOCHAM – WIĘC STAWIAM GRANICE

         Bez wątpienia najważniejszymi osobami w życiu dziecka są rodzice i to oni przede wszystkim odpowiadają za proces jego wychowania.
Trudno to robić, kiedy ciąży na nich cała masa obowiązków z których  starają się rzetelnie wywiązać, jednocześnie pragnąc „przychylić nieba” pociechom.
Jakże łatwo popaść w pułapkę rozpieszczania dzieci: „ ja nie miałam, to niech ono ma”; czy też postawy autorytarnej „ tylko ja mam rację, a ty musisz mnie słuchać”.
Dla harmonijnego rozwoju dziecka potrzebuje ono jasno wyznaczonych granic i możliwości dokonywania wyborów w ich zakresie. Wówczas może wzrastać w poczuciu bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości i pewności siebie.
Nie wystarczą jednak tylko jasno wyznaczone granice, trzeba jeszcze egzekwować ich przestrzegania, a także wspierać godne powielenia zachowania, poprzez ich zauważenie  i pochwalenie.
Jasno ustalone granice i spójny przekaz rodziców pokazuje dziecku, że „nie – znaczy nie”  a „tak – znaczy tak” uczy to dzieci zasad postępowania i poważnego traktowania swoich rodziców.
Brak jednomyślności w postępowaniu sprawia natomiast, że dzieci są mniej posłuszne i częściej ignorują słowa dorosłych.
Ponoszenie konsekwencji własnych zachowań uczy odpowiedzialności. Dlatego tak ważnym jest by mimo początkowych trudności egzekwować przestrzegania wspólnie wypracowanych zasad.
Pamiętać należy jednak by konsekwencje były dostosowane do wieku i adekwatne do przewinienia, a wypracowane reguły zachowania zrozumiałe dla dzieci. Łatwiej bowiem przestrzegać zasad gdy widzi się ich sens.

W związku z tym, że wychowywanie jest jednym z trudniejszych zadań jakie stoją przed rodzicami ( a może nawet najtrudniejszym) wszystkich chętnych do rozwijania własnych kompetencji wychowawczych jak również tych, którzy pragną dzielić się własnymi doświadczeniami z innymi zapraszam na spotkania Akademii Aktywnych Rodziców gdzie podczas wspólnej warsztatowej pracy będziemy się rozwijać i doskonalić w „byciu rodzicem”.

Bibliografia:
Martin Herbert „ Co wolno dziecku”. Rozsądne ustalanie granic